Czy system orynnowania należy konserwować?

System orynnowania jak każdy inny element systemu dachowego musi podlegać regularnym zabiegom konserwacyjnym. Panujące na dachu ciężkie warunki jak wilgoć, susza, pył, temperatura od -30o do +90o, żrące odchody zwierzęce powodują szybsze zużywanie się materiału. Czynności utrzymaniowe wykonywane cyklicznie raz lub dwa razy do roku pozwalają cieszyć się zakupionymi elementami systemu dachowego przez długie lata.

Do typowych czynności konserwacyjnych powinniśmy zaliczyć:
oczyszczenie rynien i rur z zalegających liści;
sprawdzenie połączeń elementów takich jak: łączniki rynnowe, uchwyty rur, wzmocnienia rynien;
zamalowanie farbą zaprawkową ewentualnych zarysowań powierzchni lakierniczych;
sprawdzenie drożności systemu;
sprawdzenie uszczelnień na łącznikach rynnowych oraz deklach.

Niektóre z powyższych zaleceń należą do prac niebezpiecznych, wykonywanych na wysokości i z związku z tym mocno zalecamy wynajęcie do tego celu profesjonalnych ekip dekarskich.

Brak komentarzy: