Gont - jak i kiedy układać

Układanie gontu

Trwałość oraz wygląd dachu pokrytego gontami bitumiczymi w dużym stopniu zależy od prawidłowego przygotowania podłoża oraz właściwego ułożenia gontów. 


Podłoże

Poszycie dachu musi być gładkie, suche i trwale zamocowane. Podłoże pod gonty powinno być wykonane ze sklejki wodoodpornej, płyt OSB (do stosowania zewnętrznego) grubości nie mniejszej niż 12 mm lub desek grubości 24 mm. Szerokość desek nie może być większa niż 150 mm. Materiał użyty na podłoże powinien mieć wilgotność 12-18%. Płyty należy układać na mijankę. Źle wykonane poszycie może się ruszać, klawiszować i w rezultacie uszkodzić gonty.

Papa podkładowa

Pierwszym etapem prac jest ułożenie papy podkładowej. Należy ją rozłożyć płasko, by wyeliminować nierówności, które mogłyby się uwidocznić po przybiciu gontów. Poszczególne typy papy podkładowej są przeznaczone dla określonego kąta nachylenia dachu. Na przykład przy nachyleniu 15-20o zalecane jest pokrycie całego poszycia papą samoprzylepną (np. IKO ArmourGard Ice & Water Protector). Zakłady poziome muszą mieć 80 mm, a pionowe (końcowe) 150 mm. Drugą możliwością podwójne pokrycie całej powierzchni dachu (np. papą Armourbase 30). Najpierw należy ułożyć pas startowy szerokości 500 mm.
Następne wstęgi papy trzeba układać z zakładem poziomym szerokości 500 mm i zakładem pionowym szerokości 300 mm. Jeśli dachy mają nachylenie 21-85o, można ułożyć cieńszą papę (np.IKO Armourbase 15), równolegle do okapu z zakładem poziomym 50 mm i zakładem pionowym 100 mm. Dachy o nachyleniu 85-90o nie wymagają stosowania papy podkładowej. Następne wstęgi papy trzeba układać z zakładem poziomym szerokości 500 mm i zakładem pionowym szerokości 300 mm. Jeśli dachy mają nachylenie 21-85o, można ułożyć cieńszą papę (np.IKO Armourbase 15), równolegle do okapu z zakładem poziomym 50 mm i zakładem pionowym 100 mm. Dachy o nachyleniu 85-90o nie wymagają                                       stosowania papy podkładowej.

rys. 1 Kosz otwarty


Kosze dachowe

Przed ułożeniem gontów należy pamiętać o przygotowaniu koszy dachowych. Najłatwiejszy do wykonania jest kosz otwarty (rys. 1), który pokrywa się wzdłuż warstwą papy podkładowej (np. Armourbase 15) szerokości 1 m. Zakład poziomy musi mieć szerokość 300 mm i należy go podkleić klejem asfaltowym (np. Plastal). Wstęgi papy z połaci dachu muszą być wpuszczone na papę w koszu na odległość 150 mm. Kosze należy zakończyć obróbką blacharską lub wstęgą papy (np. IKO Bi-Armour Valley). Papę przybija się gwoździami w odstępach co 450 mm, w odległości 25 mm od krawędzi wstęgi.


rys. 2 Kosz zaplatany
Aby wykonać kosz zaplatany (rys. 2) lub przycięty (rys. 3), trzeba pokryć go wzdłuż jedną warstwą papy samoprzylepnej (np. ArmourGard Ice & Water Protector) z 300 mm zakładami poziomymi.
Można również użyć papy (np. Armourbase 30) przybitej gwoździami w odległości 25 mm od krawędzi wstęgi. Zakłady powinny mieć szerokość 300 mm i trzeba je podkleić.

Okapy

Okapy powinny być chronione przed podciekaniem wody z nawisów śnieżnych. W tym celu należy zastosować papę samoprzylepną (np. IKO ArmourGard Ice & Water Protector). Zabezpiecza się nią połać dachu nad okapem.Papa ta musi sięgać 600 mm poza wewnętrzną płaszczyznę ściany budynku. Zakłady poziome powinny mieć 80 mm, a pionowe 150 mm. Można też użyć papy Armourbase 30.
Trzeba z niej przyciąć, a następnie przykleić klejem Plastal pas startowy szerokości 500 mm, a kolejne warstwy układać i podklejać z zakładami pionowymi szerokości 500 mm.
rys. 3 Kosz przycięty

Montaż


rys. 4 Sposób przybicia do gontu:
4a - co każde wcięcie
4b - co drugie wcięcie
Gwoździe
Podczas montażu należy zwrócić uwagę na staranne przybicie gontów. Po wbiciu gwoździa jego główka musi się znaleźć w jednej płaszczyźnie z górną powierzchnią dachówki, ponieważ gwoździe wbite zbyt głęboko lub pod kątem mogą ją uszkodzić. Gwoździe należy wbijać w odległości 25 mm nad wycięciami w goncie i 25 mm od krawędzi (rys. 4a, 4b). Na dachach stromych, o nachyleniu ponad 60o oraz w miejscach narażonych na silne uderzenia wiatru gonty należy podkleić (np. klejem IKO Shingle Stick) oraz zastosować dodatkowe gwoździe (rys. 4b). Na obszarach, gdzie występują silne wiatry, pięć najwyżej położonych rzędów gontów trzeba dodatkowo podklejać. W wypadku gontu samoprzylepnego (np. IKO Armourshield) podklejanie nie jest potrzebne.

Układanie gontów
Gonty układa się na mijankę, zaczynając od pasa startowego. W wypadku układania ich w koszu otwartym pracę rozpoczyna się od wyznaczenia wzdłuż kosza (za pomocą sznurka z kredą) dwóch linii, zgodnie z zasadą, że w górnej części dachu są one w odległości 150 mm od siebie, następnie rozszerzają się w dół połaci o 10 mm na długości 1 m. Później do tych linii trzeba przyciąć gonty. Z każdego pasa przyciętego wcześniej gontu należy odciąć górny narożnik wchodzący w kosz (trójkąt o boku 50 mm). Ułatwi to spływanie wody do środka kosza. Część gontu znajdującego się w koszu (pasmo szerokości 50 mm) należy podkleić (np. klejem IKO Shingle Stick) i przybić gwoździem w odległości 50 mm od linii kredowej. Inny jest sposób układania gontów w koszu zaplatanym. Gonty trzeba przybijać tak, aby przechodziły na sąsiednią połać. Ostatni gont powinien przechodzić na drugą połać na odległość min. 300 mm i należy go przybić dodatkowym gwoździem w górnym rogu. Nie można wbijać gwoździ w odległości mniejszej niż 150 mm od linii środkowej kosza. Przy układaniu kosza przyciętego najlepiej rozpocząć od tej połaci, która ma mniejszy spadek. Gonty w pasach startowych na obu połaciach powinny być zaplecione na sąsiednią połać. Gonty z pierwszej połaci należy przeciągnąć na sąsiednią połać na odległość 250 mm, tak jak przy wykonywaniu kosza zaplatanego. Gwoździ nie wolno wbijać w odległości mniejszej niż 150 mm od linii środkowej kosza. Trzeba wbić dodatkowy gwóźdź na końcu gonta przechodzącego na sąsiednią połać. Następnie na sąsiedniej połaci wyznaczyć linię kredową w odległości 50 mm od linii środkowej kosza. Przyciąć gonty do tej linii i przybić je. Odciąć trójkąt o boku 50 mm z górnego wierzchołka przeciętego wcześniej gontu, aby kierować wodę do środka kosza. Część gontu znajdującego się w koszu podkleić pasmem szerokości 50 mm.

(źródło informacji www.muratorplus.pl)


Układanie w różnych porach roku

Układanie gontu zimą (wg producenta Kerabit)

Minimalna temperatura, przy której bez problemu można układać gont wynosi + 6 oC. W przypadku wykonywania prac gdy temperatura otoczenia jest niższa niż + 6 o C, gonty bezpośrednio przed montażem należy przechowywać w ciepłym pomieszczeniu (+ 18o; + 20o ).
Materiał na dach należy wynosić w ilości niezbędnej do wykonywania prac. Powierzchnia dachu powinna być sucha i czysta bez śladów obecności śniegu lub lodu. Gwoździe należy przybijać ostrożnie aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia gontu. Wszystkie fragmenty gontu, pasa okapowego i płytek kalenicowych, które będą zaginane należy uprzednio delikatnie podgrzać palnikiem. Aby mieć pewność prawidłowego montażu w niskich temperaturach, spodnią stronę gontu, pasa okapowego i płytek kalenicowych można ostrożnie podgrzewać palnikiem.

Układanie gontu latem (wg producenta Kerabit)

W przypadku wykonywania prac w dni gorące, materiał należy przechowywać w chłodnym zacienionym pomieszczeniu i wynosić na dach w ilości niezbędnej do wykonywania prac. Dzięki temu nie będzie problemu z usunięciem folii zabezpieczającej warstwę samowulkanizującą.
W czasie dużych upałów układanie gontu jest utrudnione, dlatego prace należy wykonywać wczesnym rankiem i późnym popołudniem.

(źródło informacji porady kerabit)

Brak komentarzy: