Rodzaje okien dachowych Fakro, Velux i innych

Okna obrotowe
Okna obrotowe to podstawowy rodzaj okien dachowych, zapewniający
przewietrzanie i doświetlenie pomieszczenia. Otwierane są tylko obrotowo, maks. o kąt 180° stosowany do mycia zewnętrznej szyby oraz do obsługi markizy. Okna obrotowe mogą być wyposażone w akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne. Najważniejsze różnice między rodzajami okien dachowych
Okna o podwyższonej osi obrotu
Oś obrotu umieszczona jest powyżej połowy wysokości okna, przez co nawet wysoka osoba może swobodnie podejść do krawędzi okna. Okno zapewnia bardzo dobre doświetlenie i przewietrzanie oraz szeroki widok. Dolna część skrzydła pełni rolę okna klapowego, a górna stanowi dodatkowe doświetlenie. Jedyne okno dachowe na rynku, które po zamontowaniu w dachu o nachyleniu 39˚- 43˚ spełnia warunki normy DIN 5034-1, zgodnie z którymi dolna krawędź okna ma być na wys. do 95 cm, a górna krawędź okna na wys. minimum 220 cm od podłogi. Okna o podwyższonej osi obrotu otwierane jest obrotowo i blokowane do mycia przy kącie 160°. Okno może być wyposażone w akcesoria
wewnętrzne i zewnętrzne. 


Okna o podwyższonej osi obrotu z naświetlem dolnym
W jednej ościeżnicy okna FDY-V umieszczone są dwa skrzydła. Górne otwierane jest obrotowo, a oś obrotu
znajduje się powyżej połowy wysokości okna. Skrzydło dolne jest nieotwierane
i wyposażone w bezpieczną szybę laminowaną. Okno zastępuje tradycyjne zespolenie dwóch okien w
pionie oferując doskonałe doświetlenie, bardzo dobre przewietrzenie oraz
ogromne pole widzenia. Jedyne okno dachowe na rynku, które po zamontowaniu w dachu o nachyleniu 30˚- 43˚ spełnia warunki normy DIN 5034-1, zgodnie z którymi dolna krawędź okna ma być na wys. do 95 cm, a górna krawędź okna na wys. minimum 220 cm od podłogi. Skrzydło górne otwierane jest obrotowo
i blokowane do mycia przy kącie 160°. Okno może być wyposażone w akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne.


Okno uchylno-obrotowe
Okna uchylno-obrotowe oprócz doświetlenia i przewietrzania pomieszczenia zapewniają swobodny dostęp do krawędzi okna i szeroki widok na zewnątrz przez uchylone skrzydło. Otwierane są na dwa sposoby:
uchylny do 35°, umożliwia swobodne podejście do okna i szeroki widok,
obrotowy, używany do mycia okna i obsługi markizy,Okna uchylno-obrotowe mogą być wyposażone w akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne. 

Okno panoramiczne FEL
Okna panoramiczne charakteryzują się dużymi rozmiarami zapewniając dobre doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia oraz dużym kątem uchylenia skrzydła, co umożliwia wyjście na dach. Otwierane są na dwa sposoby:
uchylny o 40°, pozwala na swobodne podejście do okna oraz nieograniczony
widok na zewnątrz, uchylny o 68°, duże rozmiary okien oraz duży kąt uchylenia skrzydła umożliwia wygodne wyjście na dach lub może służyć do celów ewakuacyjnych, obrotowy, używany do mycia okna i obsługi markizy, Okna panoramiczne mogą być wyposażone w akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne.Świetliki
Świetliki stosowane są do doświetlenia pomieszczenia z dużej wysokości. Montowane są w dachach o małym kącie nachylenia. Świetlik SFX jest nieotwierany, natomiast SFV i SFV-E są otwierane uchylnie maks. do 30°, co zapewnia również przewietrzanie pomieszczenia. Świetlik SFV i SFV-E standardowo wyposażone są w moskitierę. Do świetlików możemy zamontować również specjalne akcesoria wewnętrzne.

Okna wyłazowe termoizolacyjne
Okna wyłazowe termoizolacyjne to łatwe i bezpieczne wyjście na dach z pomieszczeń mieszkalnych. Zapewniają
również doświetlenie i umożliwiają przewietrzanie pomieszczenia. Otwierane są uchylnie na bok o kąt 90° na prawą (FWR) lub lewą stronę (FWL). Wyłazy termoizolacyjne mogą być wyposażone w akcesoria wewnętrzne identyczne jak do okien dachowych.
Informacje zaczerpnięte z poradnika producenta Fakro