Dachówki ceramiczne - na co zwrócić uwagę?

Na co zwrócić uwagę przy dachówce ceramicznej


•  Wybór dachówki – szukając dachówki na własny dom najlepiej oglądać je już na gotowych
obiektach referencyjnych, albo przynajmniej na zdjęciach całych dachów. Tylko wtedy będziemy w stanie w pełni zorientować się, jaki charakter dany model dachówki nadaje gotowej połaci oraz ocenić jej wygląd (kolor, kształt). Wtedy będziemy mieć pewność, że dana dachówka odpowiada naszym oczekiwaniom i pasuje do charakteru budynku, na którym będzie zamontowana. Należy mieć świadomość, że zupełnie inaczej wygląda połać gotowego dachu, a inaczej np. 1 m2 ekspozycji w hurtowni materiałów budowlanych.
Szczególnie nie jest zalecane dokonywanie wyboru dachówki tylko na podstawie oglądania pojedynczej
dachówki z bliskiej odległości.

•  Montaż dachówek – dachówki ceramiczne to estetyczny i wymagający materiał, dlatego prawidłowe
wykonanie wszystkich elementów dachu wymaga od wykonawcy wiedzy, doświadczenia zawodowego
i dokładności. Z tego powodu układać je powinny tylko wykwalifikowane i sprawdzone ekipy.
Dekarz profesjonalista może się wylegitymować np. tytułem mistrzowskim dekarza lub czeladnika dekarza,
ukończeniem kursów dekarskich organizowanych przez producentów lub Polskie Stowarzyszenie Dekarzy,
bądź też listą obiektów, które wykonał – jest to swojego rodzaju rekomendacja innych, zadowolonych inwestorów. Po wykonaniu usługi należy pamiętać o tym, aby od firmy wykonawczej otrzymać rachunek lub
fakturę za robociznę, bowiem tylko te dokumenty stanowią podstawę zgłoszenia ewentualnej reklamacji do
wykonanych robót.

•  Dbaj o materiał – dachówki dostarczone na plac budowy należy chronić przed zabrudzeniem.
Do czasu wniesienia ich na dach należy przechowywać je na zabezpieczonych paletach – należy je chronić
przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem podczas innych prac budowlanych takich jak np. tynkowanie,
malowanie. Montaż samych dachówek najlepiej rozpocząć dopiero po zakończeniu wszystkich możliwych
prac na dachu związanych np. z wykonaniem więźby dachowej, czy murowaniem kominów. Chodzi o to,
aby jak najmniej chodzić po już ułożonych dachówkach. Do chodzenia po gotowym dachu powinny służyć
elementy komunikacji, tj. ławy czy stopnie kominiarskie.

•  Kąt nachylenia połaci dachu – dachówka ceramiczna jako element o dużej estetyce znacznie
lepiej prezentuje się na połaciach bardziej stromych - ok. 30 st. lub więcej. Efekt końcowy – dachówkę
ceramiczną powinno być widać. W zależności od modelu dachówki wymagane są różne minimalne
kąty nachylenia połaci zalecane przez producenta (szczegóły - patrz dalsza część Instrukcji krycia dachu
dachówką ceramiczną Koramic). Nie wyklucza to oczywiście zastosowania danego modelu przy kątach
nachylenia mniejszych lub dużo mniejszych od zalecanego. Wtedy jednak konieczne jest wykonanie
tak zwanego spodniego szczelnego dachu ze sztywnego poszycia z desek lub płyt drewnopochodnych,
a następnie pokrycie ich papą lub odpowiednią membraną dachową.

•  Szczelność pokrycia – obecnie dachówki układa się na sucho bez uszczelniania zaprawą. We współczesnych konstrukcjach dachowych rolę uszczelnienia przejęły warstwy wstępnego krycia (tzn.
membrany lub folie dachowe oraz przy małych kątach nachylenia połaci drugi szczelny dach czyli sztywne poszycie pokryte np. papą), których zadaniem jest odprowadzenie wody z wszelkich nieszczelności pokrycia.
Zaprawa stosowana jest bardzo rzadko, praktycznie tylko na obiektach zabytkowych i to najczęściej
na życzenia konserwatora zabytków.

•  Długość i szerokość krycia – dachówki ceramiczne produkowane są z naturalnych surowców
– gliny i piasku. Należy mieć na względzie, że podczas procesów suszenia i wypalania mogą powstawać
niewielkie różnice wymiarów dachówek – wynika to z właściwości gliny. Z tego powodu bardzo ważne jest,
aby przed rozpoczęciem prac dekarskich dokładnie sprawdzić długość i szerokość krycia dla konkretnej,
zakupionej partii dachówek przed ich ostatecznym montażem (szczegóły - patrz dalsza część niniejszej
instrukcji).

•  Mieszaj dachówki z różnych palet – przed wniesieniem dachówek na połać dachu należy
pamiętać o tym, że aby uzyskać jednolity pod względem kolorystycznym ceramiczny dach, należy mieszać
dachówki z kilku różnych palet. Ważne jest, aby każdy inwestor wiedział, że mieszając dachówki uniknie
uzyskania na dachu ewentualnych niewielkich różnic odcieni kolorów poszczególnych fragmentów połaci
dachowej. Dachówka ceramiczna jest wyrobem produkowanym ze składników naturalnych. Z uwagi na
zastosowanie naturalnych surowców oraz specyfikę procesu produkcyjnego wśród dachówek ceramicznych
mogą występować różnice odcieni w ramach jednego koloru.

•  Prawidłowa wentylacja – dachówki powinny mieć możliwość szybkiego wysychania po opadach
atmosferycznych. Brak tej możliwości sprzyja zjawisku „zielenienia” pokrycia. Z tego względu szczególnie
istotną rolę odgrywa prawidłowa wentylacja połaci. Trzeba zatem przewidzieć i wykonać przestrzeń
wentylacyjną pod pokryciem, otwory zapewniające wlot powietrza w okapie oraz jego wylot w kalenicy,
a także ewentualnie dodatkowe wloty i/lub wyloty powietrza na połaci dachu (zwłaszcza przy długich połaciach– długie krokwie). Do tego celu przeznaczone są dachówki wentylacyjne, które są również przydatne w miejscach, gdzie ciągłość przewietrzania połaci jest przerwana, np. nad oknami dachowymi, nad wykuszami,

•  Wykończenie powierzchni – dachówki w kolorze naturalnym są ceglastoczerwone. Barwę
taką zawdzięczają związkom żelaza zawartym w glinie (im większa zawartość tych związków tym naturalny
czerwony kolor ceramiki jest bardziej intensywny). Aby uzyskać inne kolory niż naturalny dachówki przed
wypałem powleka się dodatkową warstwą, która nadaje jej powierzchni również większą gładkość, a czasami także i połysk. Jest to tzw. angobowanie lub glazurowanie (szkliwienie).


Angobowanie to powlekanie powierzchni powłoką, która jest mieszaniną szlachetnych glinek oraz różnego
rodzaju tlenków metali i niemetali, mających za zadanie nadanie powierzchni dachówki odpowiedniego
koloru, jak i tlenków szkłotwórczych, których zawartość decyduje o intensywności połysku. W zależności
od zawartości tych ostatnich uzyskuje się angoby matowe lub błyszczące nazywane również angobami
szlachetnymi.

Glazurowanie to nakładanie na dachówki specjalnie przygotowanych szkliw. Szkliwo to różnego typu zmielone krzemiany lub boro krzemiany oraz dodatki modyfikujące. Dla uzyskania konkretnego koloru szkliwa (glazury) modyfikuje się (podobnie jak angoby) odpowiednimi tlenkami barwiącymi. Istotną różnicą pomiędzy angobami a glazurami jest to, że w tych drugich nie wykorzystuje się prawie w ogóle gliny. Z racji na fakt, iż glazury cechują się bardzo dużą zawartością szkła powłoki ich są najbardziej błyszczące i gładkie.
Dzięki temu dachówki glazurowane są najbardziej odporne na ewentualne zabrudzenia. W procesie wypału pod wpływem wysokiej temperatury dachówka ceramiczna wraz z angobą lub glazurą tworzą nierozerwalny spiek.

(źródło informacji poradnik firmy Koramic)

Szukasz odpowiednich dachówek ceramicznych renomowanych producentów? 
Zobacz: Dachówki ceramiczne Roben Częstochowa

Gont - jak i kiedy układać

Układanie gontu

Trwałość oraz wygląd dachu pokrytego gontami bitumiczymi w dużym stopniu zależy od prawidłowego przygotowania podłoża oraz właściwego ułożenia gontów. 


Podłoże

Poszycie dachu musi być gładkie, suche i trwale zamocowane. Podłoże pod gonty powinno być wykonane ze sklejki wodoodpornej, płyt OSB (do stosowania zewnętrznego) grubości nie mniejszej niż 12 mm lub desek grubości 24 mm. Szerokość desek nie może być większa niż 150 mm. Materiał użyty na podłoże powinien mieć wilgotność 12-18%. Płyty należy układać na mijankę. Źle wykonane poszycie może się ruszać, klawiszować i w rezultacie uszkodzić gonty.

Papa podkładowa

Pierwszym etapem prac jest ułożenie papy podkładowej. Należy ją rozłożyć płasko, by wyeliminować nierówności, które mogłyby się uwidocznić po przybiciu gontów. Poszczególne typy papy podkładowej są przeznaczone dla określonego kąta nachylenia dachu. Na przykład przy nachyleniu 15-20o zalecane jest pokrycie całego poszycia papą samoprzylepną (np. IKO ArmourGard Ice & Water Protector). Zakłady poziome muszą mieć 80 mm, a pionowe (końcowe) 150 mm. Drugą możliwością podwójne pokrycie całej powierzchni dachu (np. papą Armourbase 30). Najpierw należy ułożyć pas startowy szerokości 500 mm.
Następne wstęgi papy trzeba układać z zakładem poziomym szerokości 500 mm i zakładem pionowym szerokości 300 mm. Jeśli dachy mają nachylenie 21-85o, można ułożyć cieńszą papę (np.IKO Armourbase 15), równolegle do okapu z zakładem poziomym 50 mm i zakładem pionowym 100 mm. Dachy o nachyleniu 85-90o nie wymagają stosowania papy podkładowej. Następne wstęgi papy trzeba układać z zakładem poziomym szerokości 500 mm i zakładem pionowym szerokości 300 mm. Jeśli dachy mają nachylenie 21-85o, można ułożyć cieńszą papę (np.IKO Armourbase 15), równolegle do okapu z zakładem poziomym 50 mm i zakładem pionowym 100 mm. Dachy o nachyleniu 85-90o nie wymagają                                       stosowania papy podkładowej.

rys. 1 Kosz otwarty


Kosze dachowe

Przed ułożeniem gontów należy pamiętać o przygotowaniu koszy dachowych. Najłatwiejszy do wykonania jest kosz otwarty (rys. 1), który pokrywa się wzdłuż warstwą papy podkładowej (np. Armourbase 15) szerokości 1 m. Zakład poziomy musi mieć szerokość 300 mm i należy go podkleić klejem asfaltowym (np. Plastal). Wstęgi papy z połaci dachu muszą być wpuszczone na papę w koszu na odległość 150 mm. Kosze należy zakończyć obróbką blacharską lub wstęgą papy (np. IKO Bi-Armour Valley). Papę przybija się gwoździami w odstępach co 450 mm, w odległości 25 mm od krawędzi wstęgi.


rys. 2 Kosz zaplatany
Aby wykonać kosz zaplatany (rys. 2) lub przycięty (rys. 3), trzeba pokryć go wzdłuż jedną warstwą papy samoprzylepnej (np. ArmourGard Ice & Water Protector) z 300 mm zakładami poziomymi.
Można również użyć papy (np. Armourbase 30) przybitej gwoździami w odległości 25 mm od krawędzi wstęgi. Zakłady powinny mieć szerokość 300 mm i trzeba je podkleić.

Okapy

Okapy powinny być chronione przed podciekaniem wody z nawisów śnieżnych. W tym celu należy zastosować papę samoprzylepną (np. IKO ArmourGard Ice & Water Protector). Zabezpiecza się nią połać dachu nad okapem.Papa ta musi sięgać 600 mm poza wewnętrzną płaszczyznę ściany budynku. Zakłady poziome powinny mieć 80 mm, a pionowe 150 mm. Można też użyć papy Armourbase 30.
Trzeba z niej przyciąć, a następnie przykleić klejem Plastal pas startowy szerokości 500 mm, a kolejne warstwy układać i podklejać z zakładami pionowymi szerokości 500 mm.
rys. 3 Kosz przycięty

Montaż


rys. 4 Sposób przybicia do gontu:
4a - co każde wcięcie
4b - co drugie wcięcie
Gwoździe
Podczas montażu należy zwrócić uwagę na staranne przybicie gontów. Po wbiciu gwoździa jego główka musi się znaleźć w jednej płaszczyźnie z górną powierzchnią dachówki, ponieważ gwoździe wbite zbyt głęboko lub pod kątem mogą ją uszkodzić. Gwoździe należy wbijać w odległości 25 mm nad wycięciami w goncie i 25 mm od krawędzi (rys. 4a, 4b). Na dachach stromych, o nachyleniu ponad 60o oraz w miejscach narażonych na silne uderzenia wiatru gonty należy podkleić (np. klejem IKO Shingle Stick) oraz zastosować dodatkowe gwoździe (rys. 4b). Na obszarach, gdzie występują silne wiatry, pięć najwyżej położonych rzędów gontów trzeba dodatkowo podklejać. W wypadku gontu samoprzylepnego (np. IKO Armourshield) podklejanie nie jest potrzebne.

Układanie gontów
Gonty układa się na mijankę, zaczynając od pasa startowego. W wypadku układania ich w koszu otwartym pracę rozpoczyna się od wyznaczenia wzdłuż kosza (za pomocą sznurka z kredą) dwóch linii, zgodnie z zasadą, że w górnej części dachu są one w odległości 150 mm od siebie, następnie rozszerzają się w dół połaci o 10 mm na długości 1 m. Później do tych linii trzeba przyciąć gonty. Z każdego pasa przyciętego wcześniej gontu należy odciąć górny narożnik wchodzący w kosz (trójkąt o boku 50 mm). Ułatwi to spływanie wody do środka kosza. Część gontu znajdującego się w koszu (pasmo szerokości 50 mm) należy podkleić (np. klejem IKO Shingle Stick) i przybić gwoździem w odległości 50 mm od linii kredowej. Inny jest sposób układania gontów w koszu zaplatanym. Gonty trzeba przybijać tak, aby przechodziły na sąsiednią połać. Ostatni gont powinien przechodzić na drugą połać na odległość min. 300 mm i należy go przybić dodatkowym gwoździem w górnym rogu. Nie można wbijać gwoździ w odległości mniejszej niż 150 mm od linii środkowej kosza. Przy układaniu kosza przyciętego najlepiej rozpocząć od tej połaci, która ma mniejszy spadek. Gonty w pasach startowych na obu połaciach powinny być zaplecione na sąsiednią połać. Gonty z pierwszej połaci należy przeciągnąć na sąsiednią połać na odległość 250 mm, tak jak przy wykonywaniu kosza zaplatanego. Gwoździ nie wolno wbijać w odległości mniejszej niż 150 mm od linii środkowej kosza. Trzeba wbić dodatkowy gwóźdź na końcu gonta przechodzącego na sąsiednią połać. Następnie na sąsiedniej połaci wyznaczyć linię kredową w odległości 50 mm od linii środkowej kosza. Przyciąć gonty do tej linii i przybić je. Odciąć trójkąt o boku 50 mm z górnego wierzchołka przeciętego wcześniej gontu, aby kierować wodę do środka kosza. Część gontu znajdującego się w koszu podkleić pasmem szerokości 50 mm.

(źródło informacji www.muratorplus.pl)


Układanie w różnych porach roku

Układanie gontu zimą (wg producenta Kerabit)

Minimalna temperatura, przy której bez problemu można układać gont wynosi + 6 oC. W przypadku wykonywania prac gdy temperatura otoczenia jest niższa niż + 6 o C, gonty bezpośrednio przed montażem należy przechowywać w ciepłym pomieszczeniu (+ 18o; + 20o ).
Materiał na dach należy wynosić w ilości niezbędnej do wykonywania prac. Powierzchnia dachu powinna być sucha i czysta bez śladów obecności śniegu lub lodu. Gwoździe należy przybijać ostrożnie aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia gontu. Wszystkie fragmenty gontu, pasa okapowego i płytek kalenicowych, które będą zaginane należy uprzednio delikatnie podgrzać palnikiem. Aby mieć pewność prawidłowego montażu w niskich temperaturach, spodnią stronę gontu, pasa okapowego i płytek kalenicowych można ostrożnie podgrzewać palnikiem.

Układanie gontu latem (wg producenta Kerabit)

W przypadku wykonywania prac w dni gorące, materiał należy przechowywać w chłodnym zacienionym pomieszczeniu i wynosić na dach w ilości niezbędnej do wykonywania prac. Dzięki temu nie będzie problemu z usunięciem folii zabezpieczającej warstwę samowulkanizującą.
W czasie dużych upałów układanie gontu jest utrudnione, dlatego prace należy wykonywać wczesnym rankiem i późnym popołudniem.

(źródło informacji porady kerabit)

Nowy rodzaj materiału, który może zmienić świat

Wspólna praca badaczy z USA zaowocowała nowym rodzajem cienkiego filmu. Potrafi on absorbować energię słoneczną i wytwarzać ładunek elektryczny na stosunkowo dużej powierzchni. W jakich celach można go zastosować?
Można wykorzystywać go do budowy okien produkujących energię, przezroczystych paneli słonecznych lub nowego rodzaju wyświetlaczy optycznych. Nowy materiał to polimer półprzewodnikowy, połączony z bogatymi w węgiel fulerenami.
Źródło informacji (interia.pl)

Do czego służy usztywniacz rynny Struga?

Bratex Dachy dostarcza kompletny system orynnowania, którego jednym z elementów jest usztywniacz rynny. Jest to coś w rodzaju rurki stalowej instalowanej w łączeniach rynien oraz rynien i narożników wkładając w wulsztę (wywinięcie) elementu poziomego (rynny lub narożnika wewnętrznego / zewnętrznego). Usztywniacz rynny, to wysoce pożądane przez wielu dekarzy akcesorium przyczyniające do zwiększenia sztywności połączenia w newralgicznych miejscach ale także do radykalnego wzrostu wytrzymałości poziomego systemu rynnowego narażonego na obciążenia śniegu, lodu i siły ludzkiej.

Czy system orynnowania należy konserwować?

System orynnowania jak każdy inny element systemu dachowego musi podlegać regularnym zabiegom konserwacyjnym. Panujące na dachu ciężkie warunki jak wilgoć, susza, pył, temperatura od -30o do +90o, żrące odchody zwierzęce powodują szybsze zużywanie się materiału. Czynności utrzymaniowe wykonywane cyklicznie raz lub dwa razy do roku pozwalają cieszyć się zakupionymi elementami systemu dachowego przez długie lata.

Do typowych czynności konserwacyjnych powinniśmy zaliczyć:
oczyszczenie rynien i rur z zalegających liści;
sprawdzenie połączeń elementów takich jak: łączniki rynnowe, uchwyty rur, wzmocnienia rynien;
zamalowanie farbą zaprawkową ewentualnych zarysowań powierzchni lakierniczych;
sprawdzenie drożności systemu;
sprawdzenie uszczelnień na łącznikach rynnowych oraz deklach.

Niektóre z powyższych zaleceń należą do prac niebezpiecznych, wykonywanych na wysokości i z związku z tym mocno zalecamy wynajęcie do tego celu profesjonalnych ekip dekarskich.

Dlaczego warto stosować wzmocnienia rynnowe?

Wzmocnienia rynnowe, to tanie elementy konstrukcji odwodnienia, które doskonale sprawdzają się jako dodatkowe zabezpieczenie rynny przed zerwaniem. Produkt dostępny jest jako niszowy w systemach odwodnień. Zerwanie rynny może nastąpić podczas zsuwania się lodu i śniegu z dachu jeśli nie zainstalowano łapaczy śniegowych lub podczas wspierania się dekarza o rynnę. Bratex Dachy mocno zaleca stosowanie wzmocnień rynnowych aby uniknąć zniszczeń rynny podczas ciężkich zim oraz przeglądów systemu.

(źródło informacji witryna producenta)